Antoni Tàpies: un pintor, escultor i teòric català

Per: Bruna Vidal Torres

La Fundació Antoni Tàpies és un dels museus culturals de Barcelona. Antigament era una editorial on es podien llegir llibres, un dia aquella editorial va tancar i llavors el senyor Antoni Tàpies la va comprar i en aquell moment la Fundació va obrir les portes fa ja 30 anys.

Antoni  quan era més jove va tenir una malaltia de pulmons, va estar al llit casi 3 mesos. Quan es va començar a recuperar li va vindre la passió per l’art. Tàpies al llarg dels anys va formar una família: la seva dona Teresa, i els seus tres fills Miquel, Clara i Toni, tots 5 vivien a Barcelona. Apart de tenir una casa a Barcelona allà a la muntanya tenien una masia per als caps de setmana i les vacances a Can Pins. De tan en quan Antoni agafava fulles, herbes o troncs per les seves obres que fabricava al seu estudi de la masia.

A la Fundació Antoni Tapies podem trobar obres com l’Armari, fet al 1973. l’Armari és una obra que explica visualment tot en un armari tradicional i corrent però el contrari.  Per exemple tu quan tens un armari no tens la roba tirada per tot arreu la tens ben col·locada, casi sempre els armaris tu els tanques les portes i els calaixos, al contrari d’aquest armari que té tot obert. Tàpies volia fer una obra que representés tot lo contrari a un armari tradicional i corrent.

Es poden veure altres obres també com Tovallons 1973 o Porta metàl·lica i violí del 1965.

Tovallons: És una obra difícil d’entendre si no saps la vida d’Antoni Tàpies. Ja que és un feltre amb diferent tovallons plegats i cadascun té un o dos lletres, el primer fica To i els altres M,C,T,A. Tàpies volia fer un retrat de la seva família sense utilitzar les seves cares. To de Toni, M de Miquel, C de Clara, T de Teresa i A d’Antoni. Cada lletra a sota te un tovalló que està de diferent manera plegat.

Armari obert, per Antoni Tàpies.

 Porta metàl·lica i violí: Consisteix literalment en una porta metàl·lica amb un violí una mica més amunt de baix a la dreta, a mig metre a l’esquerra del violí hi ha una creu ben gran de color negre. Aquesta obra d’art és a la vegada una cançó que Antoni va escoltar i li va portar a fer aquesta obra d’art.

Possiblement vegis una obra que de nom Tàpies li va posar Palla i Fusta 1965, és un quadre amb molta palla per darrera d’una fusta fina al mig i llavors crea una creu entre la palla i la fusta. Antoni pretenia representar una llar d’un animal ja que els animals de granja com les vaques mullen la palla i d’allà és on es deixen els excrements.

També hi ha l’obra de Matèria en forma de Peu. Està  composada d’un material ben interessant i curiós, resulta que és un tipus de pedra, la pols de marbre. S’escampa per un lloc humit, en aquest cas Antoni utilitzava vernís, perquè així a la vegada es quedava enganxat. Es veuen les cicatrius, que abans de que es sequés la pols de marbre Antoni Tàpies va fer, per demostrar el dolor i que a mesura que ens fem grans van quedant cicatrius i marques d’aquell moment on t’ho vas fer.

Altres característiques d’Antoni Tàpies és que sempre en totes les obres posava dos pals tant creuats o no creuats però tocant-se. En l’obra de l’armari no es veu per les imatges però per darrere hi ha una creu com la de Jesús, en tovallons la T de Toni o la de Teresa i a la porta metàl·lica la creu de multiplicar grossa i negra. Qualsevol obra que fa un auto o autora d’una firma o una marca de la persona vol dir que la firma d’Antoni Tàpies era una creu, absolutament totes les obres de Tàpies porten una creu de qualsevol manera.

Redactor junior

close