Més dades per l’estadística a Catalunya

Parlem sobre les competències bàsiques

Fet per Marta Lòpez

Cada any es realitzen unes proves al final de primària que avaluen les competències i els coneixements bàsics dels alumnes.

Normalment, es fan a 6è perquè són per veure els coneixements que tenen els infants després de la primària, però també es fan a 4t d’ESO.

Hi ha persones que estan de pràctiques i mestres que són voluntàries a corregir les competències bàsiques, els hi paguen 1 euro per prova.

Aquestes proves les organitza el consell superior d’avaluació del sistema educatiu.

En total es fan 6 proves: la de llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera, llengua occitana aranesa, matemàtica i de medi natural.

Les competències bàsiques es preparen, abans de fer-les, amb competències d’altres anys.

Normalment són força fàcils pels alumnes de 6è i estan molt contents amb aquest projecte, volen fer-ne més

Segons dades estadístiques, l’alumnat està molt content d’haver realitzat aquesta prova. Tenen molta il·lusió de saber-ne les respostes.

Redactor junior

close